Opłata postojowa określona została zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XV/359/16 z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.

Opłata przystaniowa za postój jednostek wielokadłubowych (katamarany, trimarany) równa jest 1,5 krotności (150%) powyższych stawek.

Właściciel jednostki pływającej będący mieszkańcem Gminy Miasto Szczecin, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej mającą siedzibę w Szczecinie uiszcza opłatę przystaniową obniżoną o 30%.

Opłata z tytułu bezumownego korzystania z nabrzeży wynosi 250,00 zł brutto plus opłata wynikająca z cennika – w przypadku postoju jednostki bez uprzedniego zgłoszenia.

 

Przyjmujemy płatności gotówką oraz kartą. Szczegóły w bosmanacie na terenie mariny.