Opłata postojowa określona została zgodnie z cennikiem przyjętym uchwałą Rady Miasta Szczecin nr XLI/1179/18 z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za dzierżawę nabrzeży Gminy Miasto Szczecin oraz za korzystanie z infrastruktury portowej nabrzeży Portu Jachtowego na Wyspie Grodzkiej.

Dzienna opłata przystaniowa za postój jednostek pływających w Porcie Jachtowym przy Wyspie Grodzkiej w Szczecinie w sezonie żeglarskim, tj. od 1 kwietnia do 31 października, niezwiązany z prowadzeniem na terenie mariny działalności komercyjnej (zarobkowej):

*Ceny brutto
Dzienna opłata przystaniowa za postój jednostek pływających w Porcie Jachtowym przy Wyspie Grodzkiej w Szczecinie w sezonie żeglarskim, tj. od 1 kwietnia do 31 października, związany z prowadzeniem na terenie mariny działalności komercyjnej (zarobkowej):

*Ceny brutto

Dzienna opłata przystaniowa za postój jednostek pływających w Porcie Jachtowym przy Wyspie Grodzkiej w Szczecinie poza sezonem żeglarskim, tj. od 1 listopada do 31 marca:  2,00 zł za metr za każdą rozpoczętą dobę.

Rabat 10%:

Opłata z tytułu bezumownego korzystania z nabrzeży: 250,00 zł brutto plus opłata wynikająca z cennika – w przypadku postoju jednostki bez uprzedniego zgłoszenia.

Przyjmujemy płatności gotówką oraz kartą. Szczegóły w bosmanacie na terenie mariny. Pełen cennik znajduje się na stronie „do pobrania”

A A+ A++